Prawo na Akademii Jana Długosza w Częstochowie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraziło zgodę i nadało uprawnienia Wydziałowi Filologiczno-Historycznemu do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym.

– Oznacza to, że Uczelnia uruchamia rekrutację na rok akademicki 2017/2018 – mówi JM Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, prof. AJD. – Studenci będą uczyć się przez 5 lat. Kandydaci mają do wyboru kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Z myślą o nich przygotowaliśmy łącznie 160 miejsc, po 80 na każdej z tych form kształcenia.

Warto zaznaczyć, że uprawnienia do kształcenia na kierunku prawo Uczelnia posiada jako jedyna w regionie. Jakie są atuty studiowania prawa w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie? Niewątpliwą zaletą studiów na AJD będzie ich praktyczny charakter: 480 godzin praktyk, które każdy student musi odbyć w trakcie wakacji (od lipca do września) po zakończeniu II, IV, VI i VIII semestru studiów. Praktyki będą odbywać się w różnych instytucjach i kancelariach w regionie częstochowskim, z którymi uczelnia podpisała stosowne porozumienia o współpracy. Wśród nich znajdują się m. in.: sądy, kancelarie komornicze, notarialne, radcowskie i adwokackie. Studenci mogą także organizować praktyki we własnym zakresie w dowolnej instytucji prawnej.

– Absolwent prawa będzie posiadał umiejętność obserwacji i interpretacji zjawisk prawnych i ich analizy – wyjaśnia dr Ewelina Żelasko-Makowska, zastępca dyrektora Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania AJD. – Będzie wiedział, jak wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa z różnymi obszarami życia społecznego i gospodarczego, przede wszystkim w celu analizy problemów prawnych i poszukiwania skutecznych sposobów ich rozwiązywania. Będzie posiadał umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów. Po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów, nasz absolwent może rozpocząć aplikację sędziowską, w prokuraturze, myśleć o karierze radcy prawnego lub komornika. Liczymy na duże zainteresowanie tymi prestiżowymi studiami.

Prawo to jednak nie jedyna tegoroczna nowość w ofercie kształcenia Akademii Jana Długosza. Uczelnia od nowego roku akademickiego będzie prowadzić bowiem również studia na następujących kierunkach:

  • bezpieczeństwo narodowe (studia II stopnia, Wydział Filologiczno-Historyczny),
  • pielęgniarstwo (studia I stopnia Wydział Matematyczno-Przyrodniczy),
  • rachunkowość i podatki (studia I stopnia, Wydział Filologiczno-Historyczny),
  • dziennikarstwo i kultura mediów (studia I stopnia, Wydział Filologiczno-Historyczny),
  • fotografia i kreacja przekazu wizualnego (studia I stopnia, Wydział Sztuki).

Na ministerialną zgodę czeka jeszcze fizjoterapia ((studia jednolite magisterskie, Wydział Pedagogiczny) oraz inżynieria multimediów (stud. I stopnia, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy).

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *