XI Ranking Wydziałów Prawa DGP

Kryteria oceniania

Wskaźnikami, które brane są pod uwagę podczas przygotowywania rankingu obejmują, np.:

  • poziom zdawalności egzaminów na aplikacje prawnicze,
  • Jakość kształcenia,
  • kadrę naukową.

Na podstawie kryteriów każdemu wydziałowi przyznawane są punkty, a ta która otrzyma ich najwięcej, zostaje najlepszym wydziałem prawa w Polsce według DGP. Osobno, choć według tych samych wskaźników, oceniane są uczelnie publiczne oraz prywatne.

Najlepsze wydziały prawa uczelni publicznych

Pierwsza trójka na podium otrzymały zbliżoną liczbę punktów, a różnice były pomiędzy poszczególnymi miejscami były niewielkie. Pierwsze miejsce zajął Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wygrywając zaledwie jednym punktem z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Decydującym kryterium był poziom zdawalności na aplikację prawnicze. Oba wydziały zdobyły kolejno 108, 5 oraz 107,5 punktów na 118,5 możliwych. Ostatnie miejsce na podium zajął Wydział Prawa, Administracji, Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W tegorocznym rankingu wrocławski wydział awansował dzięki wysokiej ocenie za kadrę dydaktyczną oraz jakość kształcenia. Zbliżona liczba punktów została przyznana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, który przegrał ze stolicą Dolnego Śląska zaledwie o pół punkta.

UW WPiA pakiet

Najlepsze wydziały prawa uczelni prywatnych

Prywatne prawo to gorsze prawo? Niekoniecznie! W praktyce poziom, który reprezentują niepubliczne szkoły wyższe, jest bardzo zbliżony do jakości kształcenia na największych uniwersytetach. Najlepsza uczelnia prywatna w tegorocznym rankingu otrzymała prawie 97 punktów, a więc niewiele mniej od Wydziału Prawa i Administracji UJ, która wygrała w kategorii uczelni publicznych. Tak jak w poprzednim roku, zwycięzcą plebiscytu została Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Drugie miejsce zajęła Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa, która w porównaniu do poprzedniego roku, awansowała z trzeciego miejsca. Rzeszowska uczelnia zawdzięcza awans, m. in. wysoką oceną za kadrę dydaktyczną oraz wymogi i jakość absolwentów. Trzecie miejsce zajęła Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.

Łazarski pakiet
WSPiA Rzeszow pakirt
ALK pakiet
Studia prawnicze w północnej części kraju? Najlepszą uczelnią prywatną prowadzącą kierunek prawo w tym regionie została Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. WSAiB jest doceniana m. in. za wysoki poziom nauczania, kadrę dydaktyczną oraz praktyczny wymiar zajęć.
WSPiA pakiet

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna


Więcej na temat studiów prawniczych znajdziesz tutaj.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *