Business meeting
||

Bezpieczeństwo w biznesie – kierunek studiów

Dlaczego warto wybrać i studiować bezpieczeństwa w biznesie? Ponieważ na tych studiach zdobywa się gruntowną wiedzę z wielu dziedzin oraz konkretne umiejętności, do natychmiastowego wykorzystania. Celem studiów Bezpieczeństwo w biznesie jest wypuszczenie w świat ludzi potrafiących diagnozować i zapobiegać różnorakim zagrożeniom obniżającym bezpieczeństwo podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych w różnych płaszczyznach ich działalności. Studenci zdobędą wiedzę z ekonomii, prawa, nauk społecznych, przedsiębiorczości i innych dziedzin. – Bo są to studia interdyscyplinarne, kompleksowo rozwijające człowieka.  – Bo bezpieczeństwo w biznesie to strategiczny element działalności każdej firmy.  – Bo praca, jaka czeka na absolwentów jest ciekawa i urozmaicona.  – Bo po tych studiach czeka stabilne i pewne zatrudnienie.  – Bo nie trzeba być omnibusem, by zdobyć indeks tego kierunku studiów.  – Bo program nauczania dostosowany jest do potrzeb rynku pracy.  – Bo jeszcze bardzo długo istnieć będzie zapotrzebowanie na specjalistów do spraw bezpieczeństwa w biznesie.

Gdzie studiować bezpieczeństwo w biznesie?

Bezpieczeństwo w biznesie to jeden z kierunków ekonomicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować bezpieczeństwo w biznesie.

W trakcie studiów:

Poznają mechanizmy regulujące bezpieczeństwo gospodarcze przedsiębiorstw. Zdobędą wiedzę z zakresu zabezpieczania cennych danych przed dostaniem się w niepowołane ręce. Nauczą się, w jaki sposób zabezpieczać sieć teleinformacyjną przed atakami z zewnątrz. Uzyskają wiadomości na temat ochrony finansów przedsiębiorstw, korporacji, instytucji finansowych, osób prywatnych, itp. oraz zażegnywania niebezpieczeństw wynikających z niewłasciwej komunikacji w obrębie jednostek zatrudnionych w podmiotach gospodarczych wszystkich typów i branż. Studiujący bezpieczeństwo w biznesie zetkną się także z zagadnieniami dotyczącymi praw człowieka, które nie w każdym miejscu pracy są przestrzegane. Specjaliści do spraw bezpieczeństwa zawodowego uzyskają możliwość sprawowania kontroli nad przestrzeganiem przepisów BHP. Będą również potrafili oceniać ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń i eliminowania ich źródeł. Studentom tego kierunku oferuje się róznież zdobycie umiejętności w dziedzinie zabezpieczania budynków gospodarczych, obiektów strategicznych, przed niepowołanymi działaniami. Wreszcie osoby studiujące bezpieczeństwo w biznesie dostaną szansę przygotowania się do egzaminu zawodowego zwiększającego ich kompetencje.

Po studiach:

Absolwenci znajdą zatrudnienie we wszystkich instytucjach zajmujących się zapewnianiem bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Osoby po tych studiach będą mogły pracować na przykład w charakterze specjalisty do spraw ochrony informacji, eksperta w dziedzinie ochrony danych osobowych, szkoleniowca BHP, czy na stanowiskach związanych z ochroną osobistą. Miejsca pracy dla absolwentów kierunku bezpieczeństwo w biznesie to przede wszystkim administracja państwowa, firmy działające w sferze usług ochrony, działalność dla osób fizycznych.

Podobne wpisy