Mountains Landscape in Norway. Scandinavia.
|

Filologia skandynawska – kierunek studiów

Absolwent skandynawistyki jest specjalistą w zakresie literatury, kultury, mediów oraz historii regionu Skandynawii, a także w zakresie praktycznej znajomości języka szwedzkiego, norweskiego lub duńskiego (w zależności od wybranej linii studiów). Nauka języka wsparta jest rozległą wiedzą w zakresie historii, kultury, literatury, edukacji, nauki o współczesnych społeczeństwach skandynawskich. Naukę języka nordyckiego dopełnia w programie studiów grupa przedmiotów dotyczących ogólnej wiedzy o Skandynawii: geografii, historii, zagadnień społecznycj i ekonomicznych oraz kultury.

Gdzie studiować skandynawistykę?

Skandynawistyka to jeden z kierunków filologicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować skandynawistykę.

W trakcie studiów:

Ważne są zajęcia specjalistyczne, np. podstawy translatoryki, słownictwo specjalistyczne, tłumaczenia ustne, przekład literacki. Samodzielną grupę przedmiotów stanowią historie literatur skandynawskich, poprzedzone wstępem do nauki o literaturze. Cykl kształcenia zamykają wykłady monograficzne oraz seminaria.

Po studiach:

Absolwent filologii skandynawskiej ma językowe, translatorskie, medialne i kulturowe kompetencje do współpracy z mediami, czasopismami, organizacjami imprez, firmami reklamowymi, instytucjami kultury, do pomocy w planowaniu poczynań administracyjnych, a także w edukacji i biznesie. Wiedza i umiejętności wyniesione ze studiów pomagają w działalności na rzecz integracji Polski z Europą oraz w ramach regionu Morza Bałtyckiego.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *