Woman, hand and phone for travel map, gps or sightseeing location research in nature park, forest o
|

Geoinformacja – kierunek studiów

Celem kształcenia studentów na kierunku geoinformacja jest wszechstronne rozwinięcie ich umiejętności w zakresie twórczego myślenia i działania oraz krytycznego oceniania problematyki dotyczącej funkcjonowania środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego w różnej skali przestrzennej i czasowej. Absolwent kierunku geoinformacja dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na wyjaśnianie w sposób kompleksowy procesów i zjawisk fizycznych i społecznych występujących w środowisku geograficznym, ich rozkładu przestrzennego i zmienności czasowej.

Gdzie studiować geoinformację?

Geoinformacja to jeden z kierunków nauk przyrodniczych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować geoinformację.

W trakcie studiów:

Student geoinformacji uzyskuje umiejętności posługiwania się różnymi nowoczesnymi metodami i technikami komputerowymi. Przygotowanie teoretyczne absolwenta powiązane będzie z opanowaniem praktycznych umiejętności realizacji złożonych przedsięwzięć analitycznych. Znajomość pracy w terenie i laboratorium komputerowym da mu umiejętność wnikliwej analizy i wnioskowania na podstawie danych pochodzących z monitoringu środowiska. Będzie umiał w pełni korzystać z nowoczesnych środków technicznych z zakresu lokalnej i globalnej telekomunikacji.

Po studiach:

Ukończenie geoinformacji daje szanse na podejmowanie pracy w instytucjach, urzędach i przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych, ochroną i kształtowaniem środowiska geograficznego, działalnością gospodarczą człowieka itp.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *