Young volunteers with plastic trash bags in park
|

Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych – kierunek studiów

Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych został przygotowany dla młodych ludzi, których interesują nowoczesne rozwiązania techniczne do zagospodarowania odpadów. Studenci tego kierunku przyswajają wiedzę dotyczącą zwiększania korzyści gospodarczych poprzez zmniejszanie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywację terenów zdegradowanych. Słuchacze posiądą zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego.

Gdzie studiować gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych?

Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych to jeden z kierunków nauk przyrodniczych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych.

W trakcie studiów:

Przedmioty, jakie zaplanowane są podczas studiów na kierunku Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych to: biologia, ochrona roślin, mikrobiologia, gleboznawstwo, odpady komunalne, odpady przemysłowe, technologie unieszkodliwiania odpadów, kształtowanie terenów zieleni, uprawa roślin, mechanika budowli ziemnych, rekultywacja gruntów glebowych i bezglebowych, monitoring i bioindykacja środowiska.

Po studiach:

Kierunek gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych przygotowuje absolwentów do pracy na stanowiskach specjalistów do wykonywania zadań inżynierskich o charakterze projektowym i inwestycyjnym dotyczącym urządzeń i instalacji służących do gospodarowania odpadami. Osoby kończące ten kierunek potrafią oszacować ilość odpadów powstających w regionie oraz opracować koncepcję ich segregacji, utylizowania i zagospodarowania, co daje im szansę na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach przetwarzających lub utylizujących odpady. Miejsca, gdzie można znaleźć zatrudnienie po tym kierunku to m.in.: jednostki administracji samorządowej i rządowej, a zwłaszcza w wydziały ochrony środowiska, instytucje i agencje Unii Europejskiej, przedsiębiorstwa wytwarzające odpady, zakłady gospodarki komunalnej (spalarnie, kompostownie, oczyszczalnie), firmy projektowe, zarządzające i realizujące przedsięwzięcia rekultywacyjne.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *