Shrimp fishing cutter ship on the Wadden sea
|

Rybactwo – kierunek studiów

Rybactwo to nauka dotycząca racjonalnego gospodarowania organizmami wodnymi. Kandydaci na ten kierunek powinni interesować się naturą, zwłaszcza jej wodnymi aspektami. Studia te skierowane są do osób o profilu ścisłym, a podstawowa wiedza z zakresu biologii, przemysłu czy anatomii będzie niezbędna już w pierwszym semestrze.

Gdzie studiować rybactwo?

Rybactwo to jeden z kierunków naukowych związanym z naukami przyrodniczymi. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować rybactwo.

W trakcie studiów:

Program studiów zakłada zajęcia z biologii, mikrobiologii i genetyki, matematyki, fizyki, chemii, biochemii i hydrochemii, anatomii i embriologii ryb, biologii i fizjologii ryb, taksonomii ryb, rozrodu ryb i wylęgarnictwa, zasad żywienia ryb i gospodarki paszowej, metod chowu i hodowli ryb, chorób ryb i toksykologii, rybactwa na wodach otwartych, aspektów prawnych i ekonomicznych rybactwa, ekologii i ochrony wód, doświadczalnictwa rybackiego, akwakultury oraz ochrony środowiska wodnego.

Po studiach:

Absolwenci rybactwa często znajdują zatrudnienie w instytucjach ochrony środowiska, instytutach badawczych, przemyśle, rolnictwie, administracji państwowej i samorządowej, instytucjach zarządzania związanych z wodą i rybactwem oraz w szkolnictwie (po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej).

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *