Weterynaria w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na początku grudnia podpiszą specjalne porozumienie, dzięki któremu powstanie Międzyuczelniane Centrum Medycyny Weterynaryjnej. Przedstawiciele uczelni zgodnie przyznają, że połączenie potencjału naukowo-badawczego zapewni zarówno szerokie możliwości kadrowe, jak i stworzy nowoczesne zaplecze laboratoryjne, w którym studenci będą mogli zdobywać kluczowe umiejętności.

Weterynaria jest ponadto kierunkiem niezwykle popularnym, ale do tej pory kandydaci z Bydgoszczy czy Torunia musieli wybierać inne ośrodki akademickie w Polsce. Władze regionalnych uczelni chcą w ten sposób poszerzyć swoją ofertę kształcenia i zatrzymać odpływ kandydatów do innych miast.

Czym w ogóle są studia na kierunku weterynaria? Jest to kierunek przygotowujący absolwenta do badania stanu zdrowia zwierząt oraz rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania chorób zwierząt, a także wykonywania zabiegów chirurgicznych, wydawania opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych. Weterynarz wydaje również recepty na leki i materiały medyczne oraz przeprowadza badania zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego. TUTAJ znajdziesz więcej informacji. Weterynarze po studiach zajmują się nadzorem sanitarno-weterynaryjnym, sprawowaniem nadzoru weterynaryjnego nad ochroną zdrowia publicznego i środowiska.

Jedynym problemem, który w najbliższym czasie trzeba będzie rozwiązać, jest kwestia ciągłego przemieszczania się studentów pomiędzy Toruniem i Bydgoszczą – trudno jest bowiem przenosić specjalistyczne laboratoria wraz ze zwierzętami. Władze UKW, UMK i UTP będą musiały zmierzyć się zatem ze sporym wyzwaniem logistycznym.

Pierwszy nabór rozpocznie się w czerwcu 2018 roku. Studia na kierunku weterynaria są studiami jednolitymi magisterskimi i trwają pięć lat. Limit przyjęć określono na poziomie 60 studentów.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *