Inżynieria nanostruktur – kierunek studiów
|

Inżynieria nanostruktur – kierunek studiów

Studia na kierunku inżynieria nanostruktur dają szeroką wiedzę w zakresie podstaw fizyki, matematyki i chemii oraz umiejętności poprawnego stosowania metod matematyczno-przyrodniczych w rozwiązywaniu problemów fizycznych i chemicznych, również z wykorzystaniem technologii informatycznych. Student tego kierunku uczy się stosowania ścisłych metod obliczeniowych do opisu stanu układu, zyskuje umiejętność sprawnego posługiwania się przyrządami pomiarowymi: mechanicznymi, optycznymi, elektrycznymi i elektronicznymi, potrafi samodzielnie analizować i rozwiązywać złożone problemy.

Optometria – kierunek studiów
|

Optometria – kierunek studiów

Nieważne, czy jesteś krótkowidzem, czy masz dalekowzroczne plany na przyszłość. Nie ma znaczenia, czy patrzysz przez różowe okulary, czy też czarno wszystko widzisz. Jeśli interesuje cię ludzkie oko, jego struktura, właściwości i funkcje to musisz zainteresować się kierunkiem studiów o nazwie optometria. Optometria to dziedzina wiedzy łącząca fizykę z medycyną, zajmująca się procesem widzenia. Zadaniem optometrii jest badanie wzroku i likwidowanie wszelkich problemów z nim związanych. Optometrysta bada wzrok i stara się „naprawić” wszelkie nieprawidłowości.
Robi to za pomocą wielu specjalistycznych przyrządów, a także ćwiczeń rehabilitacyjnych. Służy także radą w zakresie doboru soczewek i okularów oraz pielęgnacji oczu. Nie wykonuje natomiast żadnych zabiegów chirurgicznych! Ten obowiązek spoczywa na okuliście. To tylko jedna z różnic między tymi dwiema profesjami. Pozostałe to między innymi mniejszy zakres obowiązków optometrystów oraz inna ścieżka ich edukacji. By zostać okulistą należy ukończyć sześcioletnie studia lekarskie na Uniwersytecie Medycznym bądź na Akademii Medycznej. Do wykonywania zawodu optometrysty potrzebne są trzyletnie studia licencjackie z optometrii (np. na Uniwersytecie Medycznym), dwuletnie studia podyplomowe (np. na Politechnice) lub dwuletnie studia magisterskie uzupełniające, np. na wydziale fizyki. Polską „stolicą” okulistyki i optometrii jest Poznań. Tu można zdobyć najlepsze wykształcenie w opisywanym fachu. Rekrutacja na optometrię jest różnorodna. Wszystko zależy od miasta, uczelni oraz poziomu studiów, jakie wybierzemy. Musimy być jednak przygotowani na egzamin z biologii (na poziomie rozszerzonym) i fizyki (na poziomie podstawowym) lub konkurs świadectw z tychże przedmiotów albo też przyjemną rozmowę z zakresu fizyki, optyki, biologii, a nawet anatomii człowieka. Niekiedy wymagany jest także konkurs świadectw z przedmiotów ścisłych realizowanych w ciągu pierwszych trzech lat studiów. To dotyczy jednak wyłącznie kwalifikacji na studia uzupełniające magisterskie.

Recykling materiałów – kierunek studiów
|

Recykling materiałów – kierunek studiów

Recykling jest maksymalizacją ponownego wykorzystania tych samych materiałów, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów włożonych w ich przetworzenie. Dzięki takim działaniom chronione są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia. Recykling odbywa się w dwóch obszarach: produkowania dóbr oraz późniejszego powstawania z nich odpadów. Recykling jest systemem organizacji obiegu materiałów, które mogą być wielokrotnie przetwarzane. Studenci poznają zasady produkcji materiałów, które można odzyskać.

Inżynieria materiałów kompozytowych – kierunek studiów
|

Inżynieria materiałów kompozytowych – kierunek studiów

Inżynieria materiałów kompozytowych daje możliwość połączenia wiedzy z zakresu fizyki, chemii i informatyki z wiedzą z zakresu nauk o materiałach inżynierskich, metalowych, ceramicznych oraz o tworzywach i kompozytach polimerowych. Z pewnością jest to tylko kierunek dla osób obdarzonych ścisłym umysłem i analitycznym sposobem myślenia, a także rozwiązywania problemów. Dlaczego? Program studiów dotyczy zaawansowanych treści z zakresu nauk chemicznych, fizycznych oraz matematycznych. Jeśli jesteś ścisłowcem i chcesz skończyć przyszłościowy kierunek, czytaj dalej!

Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych – kierunek studiów
|

Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych – kierunek studiów

Po kierunku absolwenci mają umiejętności w zakresie projektowania inżynierskiego, projektowania technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich oraz kształtowania i badania ich struktury i własności, projektowania maszyn i urządzeń mechatronicznych oraz innych produktów oraz wytwarzania i eksploatacji systemów nanostrukturalnych, są przygotowani do samodzielnego opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz aparatury naukowo-badawczej i pomiarowej. Zapraszamy do dalszej lektury artykułu!

Elektroniczne przetwarzanie informacji – kierunek studiów
||

Elektroniczne przetwarzanie informacji – kierunek studiów

Studia elektroniczne przetwarzanie informacji są interdyscyplinarnymi studiami informatyczno-humanistycznymi. Przedmiotem studiów jest poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw informatyki oraz ludzkich mechanizmów komunikacji językowej, wizualnej i dźwiękowej. Absolwent studiów pierwszego stopnia (licencjackich) powinien posiadać umiejętność programowania oraz podstawową wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania. Jednocześnie powinien umieć analizować tekst, obraz i dźwięk.

Inżynieria mechaniczno-medyczna – kierunek studiów
|

Inżynieria mechaniczno-medyczna – kierunek studiów

Inżynieria mechaniczno-medyczna to wyjątkowe studia międzykierunkowe, łączące w sobie przedmioty typowo techniczne z medycznymi. Ośrodki medyczne wciąż zgłaszają zapotrzebowanie na specjalistów, którzy poza ogromną wiedzą techniczną z zakresu urządzeń medycznych, posiadaliby również znajomość zagadnień medycznych. Student zdobywa wiedzę zarówno z zakresu podstawowej wiedzy medycznej, jak i mechanicznej. To bardzo atrakcyjne połączenie sprawia, że absolwenci są rozchwytywani na rynku pracy. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do dalszej lektury artykułu!

Akustyka – kierunek studiów
|

Akustyka – kierunek studiów

Akustyka to dział fizyki zajmujący się falami akustycznymi. Studia na tym kierunku obejmują wiedzę związaną z powstawaniem i oddziaływaniem dźwięku. Studenci, oprócz akustyki ogólnej poznają także szereg jej zastosowań np. w protetyce słuchu, ochronie przed hałasem czy reżyserii dźwięku. Zdecydowanie są to studia dla ścisłych umysłów, dlatego że akustyka jest przedmiotem należącym do fizyki, a jej zrozumienie dla humanisty może okazać się za trudne. Jeśli już na etapie nauki w szkole średniej polubiłeś fizykę, może warto związać sie z akustyką?

Optyka – kierunek studiów
|

Optyka – kierunek studiów

Optyka to studia z zakresu wiedzy stosowanej zajmującej się procesem widzenia oraz jego ochroną, usprawnieniem oraz badaniem światła. Jest to kierunek z działu fizyki zajmujący się światłem i jego oddziaływaniem na materie. Program studiów zawiera przedmioty z zakresu fizyki, biologii i chemii takie jak: mikrobiologia i elementy parazytologii, optiometria, fizyka płynów, chemia z elementami biochemii. Jeśli chciałbyś zostać w przyszłości optykiem i zastanawiasz się jakie przedmioty są realizowane w ramach programu, zapraszamy do dalszej lektury!

Wirtotechnologia – kierunek studiów
|

Wirtotechnologia – kierunek studiów

Absolwent studiów w oparciu o zdobytą wiedzą na temat przetwórstwa metali, technologii materiałowych, informatyki, ekonomii, ekologii oraz umiejętności praktycznych, powinien wykazać się twórczą postawą w zakresie zagadnień związanych z wirtualizacją procesów technologicznych i swobodnego posługiwania się dostępnymi narzędziami informatycznymi do realizacji problemów technologicznych. System kształcenia oparto o model dwustopniowych studiów magisterskich, przy czym kandydaci na stopień magisterski mogą rekrutować się spośród innych kierunków technicznych.