Oktoberfest food - sausage, beer and bretzel
|

Technologia żywności i żywienia człowieka – kierunek studiów

Tego rodzaju kierunki nie należą do łatwych, ponieważ studenci poznają różne rodzaje wiedzy, o bardzo zróżnicowanym charakterze i przeznaczeniu. Takim właśnie kierunkiem jest technologia żywności i żywienie człowieka. Studia te zawierają w sobie elementy biotechnologii, chemii spożywczej, przetwórstwa żywności, dietetyki oraz biochemii, fizjologii oraz medycyny. Technolog żywności to człowiek, który potrafi zarządzać przemysłową produkcją i przetwórstwem żywności, zna zagadnienia związane żywieniem człowieka i potrafi zastosować je w praktyce.

Gdzie studiować technologię żywności i żywienia człowieka?

Technologia żywności i żywienie człowieka to jeden z kierunków nauk przyrodniczych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować technologię żywności i żywienia człowieka.

Perspektywy rekrutacyjne na studia w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka

Studia w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka prowadzone są w największych uczelniach, a liczba studentów w kraju jest zbliżona do prognozowanego na kolejne lata poziomu zatrudnienia w zawodach związanych z przetwórstwem i produkcją żywności. Oznacza to, że znakomita większość studentów, po uzyskaniu dyplomu bardzo szybko znajduje pracę.

Technolodzy o światowych horyzontach

Ambitni absolwenci tego kierunku nie poprzestają na skrupulatnym i rzetelnym przyswajaniu wiedzy dziedzinowej. Dostrzegają oni, że przemysł wpleciony jest w zglobalizowaną sieć połączeń handlowych, a współpraca międzynarodowa gwarantuje dobrą jakość i unikalność wytwarzanych produktów. Dobry technolog żywności, który biegle zna język angielski i inne języki używane w jego branży ma przed sobą bardzo długą ścieżkę awansu zawodowego.

Nauka przez całe życie: perspektywa absolwentów technologii żywności i żywienia człowieka

Studia dotyczące technologii żywności, z pewnością nie wystarczają, by dobrze i długo wykonywać swój zawód. Nauka dostarcza ciągle nowych rozwiązań. Technologie stają się przestarzałe już po kilku latach od ich wdrożenia, a wiedza dezaktualizuje niezwykle szybko, dzięki nowym odkryciom naukowym. Technolog musi więc stale trzymać rękę na pulsie i nigdy nie przestawać się uczyć. W przeciwnym razie, zostanie bardzo szybko wyeliminowany przez nowoczesną i innowacyjną konkurencję.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *