Get Fit For The Health Of It
|

Zdrowie publiczne – kierunek studiów

Często można spotkać się z opinią, w myśl której zdrowie publiczne to kierunek dla osób, którym nie powiodło się na studiach medycznych. Oba te obszary są niemal całkowicie rozłączne i dotyczą zupełnie innego przedmiotu. Kierunek lekarski to wiedza o leczeniu chorób. Zdrowie publiczne związane jest natomiast ze społecznymi aspektami problemów medycznych. Można powiedzieć to w inny, dosadny sposób: lekarz nie zna problematyki zdrowia publicznego, natomiast nawet dobrze wykształcony specjalista w tym zakresie nie ma kompetencji lekarskich.

Gdzie studiować zdrowie publiczne?

Zdrowie publiczne to jeden z kierunków medycznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować zdrowie publiczne.

W jaki sposób przygotować się do rekrutacji na kierunek zdrowie publiczne?

Pierwszym krokiem powinno być, jak zawsze w takich wypadkach, przejrzenie ogłoszeń komisji rekrutacyjnej uczelni, którą wybrałeś. Będziesz mógł tam odnaleźć listę przedmiotów, które zostaną wzięte pod uwagę w ustalaniu punktacji, dzięki której sporządzona zostanie lista rankingowa. Możesz też spotkać się z uczelniami, które poza świadectwem maturalnym nie mają dodatkowych wymagań.

Czy zdrowie publiczne to trudne studia?

Bardzo trudno odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Musisz jednak wiedzieć, że w odróżnieniu od wielu kierunków, będziesz musiał opanować teoretycznie i praktycznie dwie szerokie dziedziny: wiedzę medyczną, wiedzę społeczną. Sens studiów polega na zyskaniu umiejętności łączenia tych dwóch dziedzin w celu zrozumienia medycznych i pozamedycznych mechanizmów, które mają istotny wpływ na zdrowie publiczne.

Gdzie specjalista w zakresie zdrowia publicznego może znaleźć pracę?


Lista miejsc, w których wiedza o zdrowiu publicznym może okazać się bardzo ważna jest dość długa, dlatego wymienimy jedynie najważniejsze: administracja publiczna; branża farmakologiczna; służba zdrowia; promocja zdrowia.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *