Filologia duńska – kierunek studiów
|

Filologia duńska – kierunek studiów

Filologia duńska to kierunek studiów przeznaczony dla osób zainteresowanych problematyką południowej części Skandynawii, jej językiem, kulturą, historią czy też gospodarką. Filologią duńską powinien zainteresować się każdy, kto wiąże przyszłość z krajem klocków Lego. Studiować można na trzyletnich studiach licencjackich, w dużych ośrodkach akademickich w Polsce oraz na dwuletnich studiach uzupełniających (magisterskich). Studia magisterskie można odbyć na kierunkach pokrewnych filologii duńskiej, o ile znajdują się one w ofercie edukacyjnej uczelni.

Filologia portugalska – kierunek studiów
|

Filologia portugalska – kierunek studiów

Filologia portugalska to kierunek studiów, który pozwala zdobyć rozległą wiedzę na temat kultury i historii Portugalii oraz biegle opanować arkana języka portugalskiego. Program studiów kładzie główny nacisk na rozwinięcie umiejętności lingwistycznych studentów. Opanowanie języka portugalskiego zapewnia absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia – językiem tym posługuje się ponad 200 milionów ludzi na całym świecie. Program studiów pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności lingwistycznych i rozległej wiedzy z zakresu historii, kultury i literatury portugalskiej.

Filologia węgierska – kierunek studiów
|

Filologia węgierska – kierunek studiów

Jeśli masz zacięcie filologiczne i chciałbyś opanować język Gabora Bethlena i Macieja Korwina to znaczy, że filologia węgierska jest przeznaczona właśnie dla Ciebie. Dzięki rozbudowanemu programowi studiów opanujesz zarówno skomplikowany język węgierski, jak i poznasz historię, kulturę i tradycję Węgier. Uwaga! Język węgierski uchodzi za językiem polskim za jeden z najtrudniejszych w Europie, dlatego aby skończyć te studia należy się nieźle przyłożyć. Jeśli jednak jesteś konsekwenty i nauka języków nie sprawia Ci trudności, warto je wybrać!

Filologia bałtycka – kierunek studiów
|

Filologia bałtycka – kierunek studiów

Zostając studentem kierunku filologia bałtycka poznasz język litewski i łotewski czynnie oraz biernie na poziomie kompetencji zbliżonej do rodzimej. Zaznajomisz się z historią obszaru krajów bałtyckich, kulturę tych krajów oraz ich współczesne problemy. Poznasz nowożytną literaturę litewską i łotewską oraz zapoznasz się z umiejscowieniem tych krajów na mapie gospodarczej, kulturowej i społecznej Europy i świata. Jeśli chciałbyś w przyszłości zostać tłumaczem lub nauczać tych języków, być może są to studia dla Ciebie! Chcesz wiedzieć więcej o tych studiach?

Filologia fińska – kierunek studiów
|

Filologia fińska – kierunek studiów

Filologia fińska jest nauką humanistyczną o języku, literaturze, kulturze, historii i dziejach Finlandii. Zakres nauki na tym kierunku obejmuje między innymi teorię języka, naukę gramatyki, translatoryki i lingwistyki. Dodatkowo filologia fińska zapoznaje z dziełami naukowymi wybitnych Finów i zapoznaje z pracami naukowców fińskich. Student podczas nauki uzyskuje wiedzę z zakresu historii literatury fińskiej, poznaje i rozumie współczesne zjawiska w literaturze fińskiej, ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń, ma wiedzę o współczesnych procesach i zjawiskach w kulturze fińskiej.

Studia azjatyckie – kierunek studiów
|

Studia azjatyckie – kierunek studiów

Studia azjatyckie dają słuchaczowi wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu kręgów kulturowych azjatyckiej części Wielkiej Eurazji, historycznych uwarunkowań współczesnych partnerów Europy, nowych graczy na rynkach światowych, zjawiska wielokulturowości, innych cywilizacji: arabsko-muzułmańskiej, indyjskiej, chińskiej, japońskiej, obszaru Azji postsowieckiej, przemian politycznych, kulturowych, społecznych na obszarze Eurazji. Studenci uczą się języka chińskiego oraz posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej.

Indologia – kierunek studiów
|

Indologia – kierunek studiów

Podczas studiów na kierunku indologia słuchacze poznają indyjską kulturę, dzieje i współczesne zagadnienia (sztuka, mitologia, religia, antropologia kulturowa, socjologia itp.) w podstawowym zakresie, co umożliwia podjęcie samodzielnej pracy badawczej oraz udzielanie prostych konsultacji na temat Indii (np. w mediach, w placówkach kulturoznawczych). Program studiów na kierunku Indologia obejmuje naukę dwóch podstawowych języków: sanskrytu i hindi. Jeśli chciałbyś zostać specjalistą z zakresu egzotycznego kraju, koniecznie rozważ wybór tego kierunku!

Etnofilologia kaszubska – kierunek studiów
|

Etnofilologia kaszubska – kierunek studiów

Etnofilologia kaszubska może sprawiać wrażenie kierunku, który zapewnia ograniczone możliwości kariery. Tymczasem jest to kierunek specjalistyczny, który powstał w odpowiedzi na realne zapotrzebowanie na regionalnym rynku pracy na profesjonalistów w dziedzinie nauczania języka kaszubskiego w całym jego kontekście kulturalnym. Jest to kierunek nie tylko dla Kaszuba z krwi i kości, ponieważ program zakłada także możliwość nauki języka kaszubskiego od podstaw. Jak na każdym kierunku filologicznym studenci muszą włożyć sporo wysiłku i samodyscypliny w naukę języka obcego.

Filologia hebrajska – kierunek studiów
|

Filologia hebrajska – kierunek studiów

Absolwent ma opanować język hebrajski na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym, niezbędnym do wykonywania zawodu tłumacza, przewodnika czy archiwisty. Podczas edukacji student opanuje współczesny język hebrajski, biblijny język hebrajski, zapozna się z zasadami języka rabinicznego hebrajskiego. Z pewnością nie są to łatwe studia, ze względu na spore różnicę między językiem polskim a językiem hebrajskim, dlatego zdolności językowe są kluczowe dla sukcesu.

Ruthenica
||

Ruthenica

Ruthenica to jeden z kierunków studiów, który skupia się na zgłębianiu wiedzy z zakresu historii Rusi, Ukrainy, Rosji, Białorusi i innych krajów. Studenci będą zdobywać podstawową znajomość języków rosyjskiego, ukraińskiego i białoruskiego, a także poznawać specyfikę teologii wschodniego chrześcijaństwa. Kierunek ten umożliwia zgłębienie fundamentów kultury Rusi oraz narodów, które wywodzą się z tej tradycji. Studenci będą również zdobywać wiedzę z zakresu procesów politycznych zachodzących na wschodzie kontynentu europejskiego.