Teleinformatyka – kierunek studiów
|

Teleinformatyka – kierunek studiów

Jedna z dziedzin informatyki, która zajmuje się wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej do przekazywania informacji między komputerami. Najpopularniejszą dotąd realizacją jest Internet. Kierunek Teleinformatyka kształci specjalistów w zakresie wykorzystania metod i narzędzi informatyki w telekomunikacji i najnowocześniejszych osiągnięć telekomunikacji w informatyce. Wymaga logicznego myślenia, umiejętności rozwiązywania problemów, zdolności koncentracji oraz dostrzegania niewielkich szczegółów. Spełniasz wszystkie wyżej wymagane punkty? To świetnie, w takim razie sprawdź dlaczego warto wybrać ten kierunek!

Cybernetyka ekonomiczna
|

Cybernetyka ekonomiczna

Cybernetyka ekonomiczna to jeden z interdyscyplinarnych kierunków naukowych, łączący ekonomię i informatykę w celu analizy i optymalizacji procesów ekonomicznych przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę z zakresu analizy systemów informatycznych, badań operacyjnych, baz danych, e-biznesu, ekonomii matematycznej, programowania komputerów, sieci komputerowych, matematyki finansowej i aktuarialnej, oraz innych przedmiotów związanych z technologiami informatycznymi i zarządzaniem wiedzą.

Inżynieria oprogramowania
|

Inżynieria oprogramowania

Inżynieria oprogramowania to kierunek studiów, który skupia się na projektowaniu, tworzeniu i zarządzaniu oprogramowaniem. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu teorii grafów, metod numerycznych, algorytmów i struktur danych, programowania współbieżnego i rozproszonego, sieci komputerowych, programowania systemowego w Linuxie, cyfrowego przetwarzania obrazów, teorii obliczeń i złożoności obliczeniowej, metod sztucznej inteligencji, modelowania komputerowego, projektów oprogramowania, technologii sieci komputerowych, projektowania obiektowo zorientowanego, kryptografii i e-biznesu.

Systemy i sieci telekomunikacyjne
|

Systemy i sieci telekomunikacyjne

Systemy i sieci telekomunikacyjne to kierunek studiów, który skupia się na projektowaniu, budowie i zarządzaniu infrastrukturą telekomunikacyjną. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu obwodów i sygnałów elektrycznych, metrologii, przyrządów półprzewodnikowych, miernictwa elektronicznego, układów analogowych, układów cyfrowych, zasilania i sterowania, teledetekcji, modulacji i detekcji, zastosowań komputerów w telekomunikacji, systemów mikroprocesorowych, techniki mikrofalowej, teorii pola elektromagnetycznego, anten i propagacji fal, teorii sygnałów i kodowania, systemów multimedialnych, cyfrowego przetwarzania sygnałów, systemów zintegrowanych, podstaw kompatybilności elektromagnetycznej, systemów radiokomunikacyjnych, sieci komputerowych, monitorowania widma, podstaw radiokomunikacji, projektowania systemów informacyjnych i sieci bezprzewodowych.

Matematyka stosowana – kierunek studiów
|

Matematyka stosowana – kierunek studiów

Matematyka stosowana to dział matematyki zajmująca się głównie technikami i ich zastosowaniem w innych dziedzinach. Zalicza się do niej działania rozwijające aparat matematyczny na potrzeby innych nauk, w szczególności medycyny, biologii, informatyki i techniki. Kto będzie idealnym kandydatem na te studia? Cóż, z pewnością ktoś, kto nie miał najmniejszych trudności z matematyką w liceum. Przyda się również naturalny dar do rozwiązywania problemów oraz analityczny umysł. Jeśli jesteś gotowy poświęcić sporo czasu i energii dla matematyki, być może to idealny kierunek studiów dla Ciebie?

Matematyka teoretyczna
||

Matematyka teoretyczna

Matematyka teoretyczna to kierunek studiów, który skupia się na dogłębnym badaniu i analizie różnych dziedzin matematyki. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu elementów logiki i teorii mnogości, analizy matematycznej, algebry, topologii, algebry liniowej z geometrią, rachunku prawdopodobieństwa z elementami statystyki, równań różniczkowych zwyczajnych, analizy funkcjonalnej, elementów informatyki, funkcji analitycznych, wybranego oprogramowania matematycznego, analizy rzeczywistej i zespolonej, geometrii różniczkowej, analizy na rozmaitościach, algebry abstrakcyjnej, metod numerycznych, teorii grafów, optymalizacji oraz modelowania matematycznego.

Bioinformatyka – kierunek studiów
||

Bioinformatyka – kierunek studiów

Żyjemy w czasach intensywnego i szybkiego rozwoju nie tylko technologii, ale i nauk przyrodniczych. Odpowiedzią na to jest bioinformatyka, której zadaniem jest m.in. zastosowanie metod matematycznych i informatycznych do przetwarzania ogromnej ilości danych uzyskiwanych podczas badań układów biologicznych, głównie w takich dziedzinach jak biologia molekularna, biologia strukturalna, biochemia czy genetyka. Obecnie bioinformatyka jest wykorzystywana przez przyrodników, jak i przez informatyków. Jeśli chciałbyś rozpocząć ten kierunek studiów, czytaj dalej!
Ci pierwsi dostają do użytku narzędzie umożliwiające sprawne przetwarzanie danych opisujących tam badane obiekty czy wyniki eksperymentów, drudzy z kolei dostają możliwość weryfikacji założeń przyjętych przy projektowaniu różnych algorytmów, systemów informatycznych i aplikacji.

Informatyka i ekonometria – kierunek studiów
|

Informatyka i ekonometria – kierunek studiów

Absolwent tego kierunku oprócz umiejętności informatycznych zdobywa podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów, które pozwalają mu także sprawnie poruszać się w sferze biznesu. Poznaje on metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych. Wiedza z zakresu informatyki ekonomicznej, zwłaszcza projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi pozwala na podjęcie pracy we wszelkiego rodzaju organizacjach, takich jak przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, placówki ochrony zdrowia, biura konsultingowe, organizacje pozarządowe.

Matematyka – kierunek studiów
||

Matematyka – kierunek studiów

Jeszcze całkiem niedawno znaczna część studentów matematyki wybierała kierunki pedagogiczne. Część z nich pociągała perspektywa pracy dydaktycznej, inni nie widzieli dla siebie alternatyw. Dziś sytuacja zmieniła się diametralnie. W społeczeństwie informacyjnym matematycy odgrywają zasadniczą rolę. Dzięki różnym specjalizacjom studiów stanowią istotną część kadry managerskiej w obszarach związanych z analityką ubezpieczeniową, w bankach i instytucjach finansowych, w sektorze IT oraz wielu innych dziedzinach życia. Zapraszamy do lektury dalszej części!

Informatyka – kierunek studiów
|

Informatyka – kierunek studiów

Informatyka to nauka, która ma charakter zarówno techniczny, jak i ścisły. Gdyby zastanowić się, czy dominującą rolę pełni w tej dziedzinie teoria, czy praktyka, należałoby stwierdzić, że teoria służy tam praktyce. Do rzadkości nie należą także wypadki, w których praktyka odsłania przed nauką nowe idee teoretyczne. Z pewnością można powiedzieć, że wieloletnia nauka matematyki nie jest na tym kierunku przypadkowa i znajduje ona swoje bardzo istotne zastosowania w trakcie nauki innych przedmiotów. Dlaczego więc, w języku angielskim studia informatyczne nazywane są „Computer science”?