Kierunki logistyka i transport
||

Kierunki logistyka i transport

To planowanie i realizacja sprawnego, ekonomicznego transportu osób i mienia z punktu A do punktu B. W projektowaniu i kontrolowaniu działań logistyczno transportowych należy brać pod uwagę mnóstwo czynników i zakładać pojawienie się zgoła takiej samej ilości tych, których wystąpienia przewidzieć się nie da. Wiedza specjalisty w tej dziedzinie musi być obszerna, a jej zdobycie…

Lotnictwo – kierunek studiów
|

Lotnictwo – kierunek studiów

Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem stopnia licencjata. Kandydatów na nie wyłania się spośród osób legitymujących się najlepszymi świadectwami maturalnymi. Warto w ostatnim roku nauki w szkole średniej przyłożyć się do przedmiotów ścisłych. One zajmują dużo miejsca w programie nauczania na lotnictwie. Kto chce studiować na tym kierunku musi mieć z jednej strony kreatywny umysł, a z drugiej posiadać umiejętność logicznego myślenia. Na tym właśnie polega wyjątkowość osób studiujących na tym kierunku: wielokrotnie łączą w sobie cechy na pozór wykluczające się.

Technologie informatyczne w logistyce – kierunek studiów
|

Technologie informatyczne w logistyce – kierunek studiów

Technologie informatyczne w logistyce są nowym, międzywydziałowym kierunkiem studiów, który pozwala na zdobycie unikalnej i cenionej na rynku pracy wiedzy i umiejętności. Od kandydatów na studia wymagana jest zaawansowana znajomość języka angielskiego, gdyż zajęcia prowadzone są właśnie w tym języku. Jeśli interesuje Was tematyka logistyki i wykorzystania w niej nowoczesnych technologii, to kierunek ten będzie dla Was doskonałym wyborem. Program studiów został opracowany we współpracy z przedsiębiorstwami i uwzględnia rzeczywiste potrzeby polskiego i międzynarodowego rynku pracy.

Jachting – kierunek studiów
|

Jachting – kierunek studiów

Kierunek ma na celu wykształcić fachowców w dziedzinie eksploatacji jachtów żaglowych i motorowych, a także w dziedzinie turystyki wodnej, znających się na marketingu, eksploatacji przystani i projektowaniu. Jachting to nowoczesny kierunek studiów, który jest prowadzony na uczelniach technologicznych. Studia są przeznaczone przede wszystkim dla osób ze ścisłym umysłem, które mogą pochwalić się analitycznym sposobem myślenia oraz wyobraźnią podobną do wyobraźni architekta. Przez pierwsze dwa lata student będzie uczestniczył w zajęciach ogólnych, dopiero na trzecim roku wybiera interesujący go kierunek.

Naziemne zarządzanie lotnictwem Aviation Management – kierunek studiów
|

Naziemne zarządzanie lotnictwem Aviation Management – kierunek studiów

Kierunek naziemne zarządzanie lotnictwem daje możliwość opanowania umiejętności związanych z zarządzaniem lotnictwem, w szczególności w zakresie obsługi lotnisk oraz linii lotniczych. Powiązane jest to z przedmiotami ekonomicznymi i logistycznymi. Absolwent kierunku naziemne zarządzanie lotnictwem będzie mógł rozpocząć karierę zawodową w branży lotniczej o międzynarodowym wymiarze. Takie rozwiązania uczą ich krytycznego podejścia do omawianych kwestii, twórczego myślenia oraz umiejętności wyboru najlepszych narzędzi oraz analiz ekonomicznych do rozwiązania konkretnego problemu.

Zarządzanie komunikacją i infrastrukturą lotniczą
|

Zarządzanie komunikacją i infrastrukturą lotniczą

Zarządzanie komunikacją i infrastrukturą lotniczą to kierunek studiów, który koncentruje się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem w sektorze lotniczym. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu międzynarodowego zarządzania lotnictwem, operacji lotniczych, logistyki oraz komunikacji w sektorze lotniczym.

Transport liniowy
|

Transport liniowy

Transport liniowy to kierunek studiów, który pozwala zgłębić zagadnienia związane z inżynierią transportu i logistyką. Studenci na tym kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy z wielu przedmiotów, takich jak podstawy informatyki, techniki wytwarzania, zapis konstrukcji, elektrotechnika i elektronika, materiałoznawstwo, mechanika ogólna, elektrotechnika i napędy maszyn, metody numeryczne i statystyka dla inżynierów, termodynamika, wytrzymałość materiałów, podstawy konstrukcji maszyn, teoria mechanizmów i maszyn, chemia, fizyka, matematyka, automatyka przemysłowa, napęd i sterowanie hydrauliczne oraz pneumatyczne, technologia i urządzenia do spajania materiałów, maszyny i urządzenia przemysłowe, technologia budowy maszyn, sieci komputerowe i bazy danych, współczesne techniki eksperymentalne, transport liniowy – wybrane problemy, teoria sprężystości i plastyczności, logistyka przemysłowa oraz ergonomia.

Eurologistyka
|

Eurologistyka

Eurologistyka to kierunek studiów, który koncentruje się na różnych aspektach logistyki w kontekście integracji gospodarczej Unii Europejskiej. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu kosztów logistyki, zarządzania logistyką, projektowania systemów logistycznych, analizy procesów informacyjnych oraz innych zagadnień związanych z logistyką międzynarodową i europejską infrastrukturą logistyczną.

Żegluga śródlądowa
|

Żegluga śródlądowa

Żegluga śródlądowa to jeden z kierunków studiów związanych z transportem i nawigacją. Skupia się na zagadnieniach związanych z żeglugą na wodach śródlądowych, takich jak rzeki, kanały i jeziora. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę z zakresu nawigacji śródlądowej, konstrukcji i eksploatacji statków, zarządzania transportem wodnym, prawodawstwa żeglugowego, technologii transportu wodnego oraz ochrony środowiska w żegludze śródlądowej.

Logistyka międzynarodowa
|

Logistyka międzynarodowa

Logistyka międzynarodowa to jeden z kierunków studiów związanych z naukami społecznymi i gospodarczymi. Koncentruje się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw, transportem, magazynowaniem oraz innymi aspektami logistycznymi w kontekście międzynarodowym. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę z dziedzin takich jak międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, prawo międzynarodowe, analiza finansowa operacji zagranicznych, zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami dostaw, logistyka w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw, systemy informatyczne logistyki oraz negocjacje i komunikacja międzykulturowa.