Higiena dentystyczna – kierunek studiów
|

Higiena dentystyczna – kierunek studiów

W naszym kraju prawie zaniknęły gabinety stomatologiczne w szkołach i zakładach pracy, a związku z tym także powoli zanika zawód higienistki dentystycznej. Sytuacja, w przypadku tych podmiotów, może się jednak szybko odmienić, gdyż stan uzębienia polskich dzieci i młodzieży prezentuje się bardzo źle na tle ich europejskich rówieśników. Higienistki są natomiast przez cały czas poszukiwane przez podmioty oferujące usługi stomatologiczne. Jeśli zastanawiasz się, czy higiena dentystyczna jest kierunkiem dla Ciebie, koniecznie przeczytaj cały artykuł!

Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia – kierunek studiów
|||

Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia – kierunek studiów

Ochrona zdrowia to specyficzny sektor gospodarki. Perspektywy jego rozwoju i przewidywane przemiany stwarzają konieczność przygotowania wyspecjalizowanej kadry menedżerskiej, która będzie potrafiła sprostać wymogom tej niezwykle ważnej i jednocześnie wrażliwej branży. Studenci będą mieli okazję poznać zagadnienia z zakresu finansów i zarządzania dotyczące istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych z uwzględnieniem specyfiki sektora ochrony zdrowia, polityki społecznej oraz zdrowia publicznego. Zaintresowany?

Fizyka medyczna – kierunek studiów
|

Fizyka medyczna – kierunek studiów

Kierunek ten związany jest z używaniem w diagnostyce i terapii ultradźwięków, pól magnetycznych i elektrycznych, różnego rodzaju promieniowań: podczerwonego, ultrafioletowego, jądrowego. Absolwenci tego kierunku pracują w szpitalach i placówkach medycznych przy obsłudze specjalistycznej aparatury medycznej i sprzęcie. Nie każdy wie, że zawód fizyka medycznego jest zawodem regulowanym. Nie wiesz, co to znaczy? W takim razie zapraszamy do dalszej lektury artykułu dotyczącego fizyki medycznej! Być może będzie to Twój przyszły zawód?

Elektroradiologia – kierunek studiów
|

Elektroradiologia – kierunek studiów

Praca elektroradiologa polega na sprawowaniu kontroli i obsługi aparatury elektromedycznej, wykonywaniu określonych badań i zabiegów z zakresu szeroko pojętej diagnostyki obrazowej m.in. wykonywaniu zdjęć rentgenowskich, wywoływaniu ich i przygotowaniu do oceny przez lekarza. Jeśli chcesz w przyszłości pracować w służbie zdrowia, ale niekoniecznie wybierać się na kierunek lekarski czy lekarsko-dentystyczny to być mozę Elektroradiologia jest właśnie dla Ciebie? Jeśli chcesz wiedzieć jakie treści programowe pojawiaja się w ramach realizowanego programu studiów, zachęcamy do lektury!

Turystyka uzdrowiskowa i SPA
||

Turystyka uzdrowiskowa i SPA

Turystyka uzdrowiskowa i SPA to jeden z kierunków naukowych, skupiający się na analizie i zarządzaniu działaniami w obszarze turystyki zdrowotnej, rekreacyjnej i odnowy biologicznej. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę z zakresu regionów turystycznych świata, historii kultury, socjologii czasu wolnego, badania rynku turystycznego, zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, polityki turystycznej i zdrowotnej, marketingu turystyki zdrowotnej i rekreacji, oraz przyrodniczych uwarunkowań turystyki uzdrowiskowej i SPA.

Promocja zdrowia i socjoterapia
|

Promocja zdrowia i socjoterapia

Promocja zdrowia i socjoterapia to kierunek studiów, który skupia się na aspektach związanych z ochroną zdrowia, wspieraniem rozwoju człowieka oraz terapeutycznymi interwencjami społecznymi. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii oraz medycyny, aby móc skutecznie działać w obszarze promocji zdrowia i prowadzenia socjoterapii.

Zarządzanie i marketing w służbie zdrowia
||

Zarządzanie i marketing w służbie zdrowia

Zarządzanie i marketing w służbie zdrowia to jeden z kierunków studiów, skupiający się na zastosowaniu narzędzi zarządzania i strategii marketingowych w kontekście opieki zdrowotnej. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu istoty i metod zarządzania, zmian w opiece zdrowotnej, strategii rozwoju zakładów opieki zdrowotnej, strategii marketingowych zakładów opieki zdrowotnej, rynku usług medycznych w Polsce, zarządzania zasobami ludzkimi oraz public relations jako strategii komunikowania.

Techniki dentystyczne – kierunek studiów
|

Techniki dentystyczne – kierunek studiów

Techniki dentystyczne to kierunek, na którym łączy się wiedzę z tej dziedziny z podstawami nauk społecznych, prawa, ekonomii i zarządzania. Absolwent powinien umieć wykonywać protezy stałe, ruchome i nietypowe oraz aparaty ortodontyczne zaprojektowane przez lekarza. Niezbędna jest sprawność manualna, dobry wzrok oraz umiejętność rozróżniania barw. Niezwykle ważna jest też koncentracja, dokładność i cierpliwość podczas wykonywania protez i aparatów.

Kierunek lekarsko-dentystyczny – kierunek studiów
|

Kierunek lekarsko-dentystyczny – kierunek studiów

Lekarz dentysta to człowiek, który ukończył studia, zrealizował staż i zdał Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy. Trzy wymienione tu elementy są, jak na razie, warunkiem koniecznym, by zawodowo zajmować się stomatologią. Jaka jest różnica między dentystą a stomatologiem? Praktycznie żadna, niektórzy używają określania dentysta, inni stomatolog. Różnica polega na nieco innym zakresie tych nazw. Choć akademickie dyskusje podkreślają różnice, to jednak w praktyce używa się obu określeń, jako terminów bliskoznacznych. Zapraszamy do dalszej lektury!

Kierunek lekarski – kierunek studiów
|

Kierunek lekarski – kierunek studiów

Kierunek lekarski realizowany na akademiach lub uniwersytetach medycznych nie bez przyczyny postrzegany jest jako prestiżowy i niezwykle trudny. Wystarczy spojrzeć na ilość kandydatów na jedno miejsce oraz odsiew studentów po pierwszej i drugiej sesji egzaminacyjnej. Do tego trzeba zauważyć, że studia na Kierunku lekarskim wymagają nie tylko dobrej pamięci i innych walorów intelektu, ale także odporności na stres, racjonalności, gotowości do poznawania anatomii w prosektorium, żelaznego zdrowia. Zapraszamy do dalszej lektury!