Medieval knights on battle field
|

Militarystyka historyczna – kierunek studiów

Wolisz walczyć, czy uczyć się o walce? Wolisz ginąć, czy przeżyć? Wolisz przelewać krew, czy wylewać siódme poty? Wolisz mundur na sobie, czy mundur na obrazku? Wolisz zagrażać innym, czy zwalczać zagrożenia? Najlepiej odpowiesz sobie na te pytania zanim rozpoczniesz studia na kierunku militarystyka historyczna, bo potem nie będzie odwrotu. Po militarystyce historycznej będziesz teoretykiem i praktykiem walki bezkrwawej. Na tych studiach poznasz bardzo wiele zagadnień dotyczących wojskowości, lecz nauczysz się zwalczać wszelkie zagrożenia nie stosując przemocy. 

Gdzie studiować militarystykę historyczną?

Militarystyka historyczna to jeden z kierunków nauk wojskowych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować militarystykę historyczną.

W trakcie studiów:

Studia przeznaczone są dla ludzi, którzy wykazują zainteresowania naukami humanistycznymi, a w szczególności historią militarystyki i sposobami zapobiegania zagrożeniom cywilizacyjnym. Studia dają możliwość zdobycia gruntownej wiedzy historycznej (oczywiście ze szczególnym uwzględnieniem historii wojskowości), jak również poznania nowoczesnych i skutecznych metod zabezpieczania i ochrony przed wszelkiego typu atakami. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące historii wojen na przestrzeni wieków, od starożytności, aż do czasów współczesnych, historii broni, umundurowania, odznaczeń i orderów, flag, sztandarów i wszelkich innych symboli wojskowych. Dodatkowo studenci militarystyki historycznej będą zgłębiać wiedzę na temat rodzajów wojsk, wyposażenia jednostek, sposobów walki, taktyki na polu bitwy, itp. Zapoznają się również z tradycjami, zwyczajami i obrzędami panujących w Wojsku Polskim, a także dowiedzą się w jaki sposób zorganizować rekonstrukcję historyczną. Uzyskają też cenne informacje o historii sił porządkowych, policji oraz polskich organów bezpieczeństwa. Na militarystyce historycznej będzie można także przyswoić sobie zagadnienia dotyczące sposobów zapobiegania wszelkim zagrożeniom związanym z niszczycielską działalnością człowieka (np. terroryzm, cyberprzestępstwa). Studenci militarystyki historycznej będą potrafili wskazać ideowe, ekonomiczne, historyczne, społeczne i militarne aspekty tego typu działalności oraz zaproponować formę walki z nimi. 

Po studiach:

Absolwenci militarystyki historycznej znajdą zatrudnienie w organizacjach, instytucjach, urzędach, firmach zajmujących się bezpieczeństwem państwa. Będą mogli pracować w polityce, gospodarce, kulturze, turystyce, a nawet reklamie w charakterze doradców do spraw wojskowości lub osób promujących turystykę historyczną, dziedzictwo polskiego oręża. Absolwenci militarystyki historycznej skutecznie zajmą się także ochroną zabytków wojskowych i edukacją ukierunkowaną na kształtowanie świadomości obronnej i patriotycznej wśród młodego pokolenia Polaków. Jak widać po studiach otwiera się przed „militarystami” całkiem duża perspektywa rozwoju.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *