Sunny family morning in the bed
|

Nauki o rodzinie – kierunek studiów

Nauki o rodzinie to studia, które mogą być świetnym początkiem stabilnej kariery zawodowej. Zainteresowanie problematyką rodziny stale wzrasta, dzięki temu obserwuje się znaczny wzrost zatrudnienia w instytucjach rządowych i pozarządowych, których misją jest pomoc rodzinie. Potrzeba zatem na rynku pracy ekspertów, którzy będą mogli podjąć obowiązki pracownika socjalnego, doradcy małżeńskiego, kuratora społecznego i rodzinnego lub, oczywiście po odbyciu przygotowania pedagogicznego, jako nauczyciel przygotowania do życia w rodzinie. Zainteresowany?

Gdzie studiować nauki o rodzinie?

Nauki o rodzinie to jeden z kierunków społecznych. Zobacz gdzie możesz studiować nauki o rodzinie.

Jak przygotować się i aplikować na studia nauki o rodzinie?

Kiedy już zdecydujesz się, na jaką uczelnię zamierzasz aplikować, z pewnością będzie dla Ciebie jasne, jak ukierunkować się, by dobrze przygotować się do studiów. Uczelnie katolickie będą preferowały wiedzę z zakresu teologii, religioznawstwa, biologii i psychologii. Jeżeli studia nie będą realizowane na wydziałach teologicznych, warto znać problematykę omawianą w zakresie wiedzy o społeczeństwie, wiedzieć co nieco o socjologii oraz współczesnych ruchach emancypacyjnych. Idealnie, jeżeli kandydata na studia zainteresowały treści, które przekazywane były w ramach przedmiotu przygotowanie do życia w rodzinie. Studia mają charakter humanistyczny lub społeczny. Dobrze, jeżeli kandydat będzie miał ugruntowaną wiedzę z zakresu literatury, sztuki oraz historii.

Co zaskoczy początkującego studenta na kierunku nauki o rodzinie?

Studenci nauk o rodzinie bardzo często mówią, że zaskoczeni są ilością oraz stopniem zaawansowania wiedzy funkcjonującej, w ramach studiów nad rodziną. Uczą się bowiem nie tylko o religijnych, psychologicznych, czy kulturowych aspektach funkcjonowania rodziny, ale także zyskują wiedzę o jej otoczeniu, w ramach przedmiotów związanych z filozofią społeczną, socjologią, demografią, czy polityką społeczną. Zajęcia to najczęściej wykłady, ćwiczenia i seminaria.

W jaki sposób zdobędę umiejętności praktyczne i uzupełnię wykształcenie po studiach nauki o rodzinie?

Umiejętności praktyczne zyskuje się w ramach tego kierunku nie tylko na studiach, ale także w ramach praktyk zawodowych, realizowanych pod opieką doświadczonych pracowników socjalnych, kuratorów rodzinnych, czy też pracowników poradni rodzinnych. Dobrze, jeżeli już w takcie studiów student zdecyduje się na przygotowanie do wypełniania konkretnego zawodu. Skuteczne aplikowanie na praktyki do konkretnych instytucji, zdecydowanie zwiększa szansę na zdobycie dobrej opinii i przyszłe zatrudnienie.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *