Żywienie człowieka – kierunek studiów
|

Żywienie człowieka – kierunek studiów

Podczas studiów na kierunku żywienie człowieka zdobędziesz wiedzę z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych oraz dowiesz się, jak zorganizować produkcję żywności a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną. Wiedza jaką posiądziesz będzie związana z przemianami zachodzącymi w składnikach żywności podczas procesów produkcyjnych i przechowywania. Zaznajomisz się z zasadami zdrowego żywienia i poznasz zagrożenia, jakie wynikają z niewłaściwego sposobu odżywiania się. Chcesz wiedzieć więcej? 

Eksploatacja mórz i oceanów – kierunek studiów
|

Eksploatacja mórz i oceanów – kierunek studiów

Eksploatacja mórz i oceanów jest kierunkiem idealnym dla tych, którzy interesują się biologią organizmów morskich, geologią morza, ochroną środowiska morskiego. Jest to kierunek, który łączy w sobie elementy różnych dziedzin nauki: zarówno ścisłych (takich jak matematyka i fizyka), jak i biologicznych. Podczas studiów na tym kierunku słuchacze uczą się rozumieć i analizować zjawiska i procesy, które dokonują się w środowisku morskim oraz wpływ człowieka na to środowisko. Jeśli chciałbyś poznać zagadnienia związane z eksploatacją oceanów, czytaj dalej!

Mikrobiologia stosowana – kierunek studiów
|

Mikrobiologia stosowana – kierunek studiów

Student uzyska podstawowe przygotowanie w zakresie chemii, biochemii, biotechnologii, anatomii, histologii, ekologii, genetyki, immunologii, epidemiologii oraz patologii. Oprócz tego zapozna się z biologią środowiska wodnego i glebowego, podstawami przetwórstwa żywności, chorobami zakaźnymi człowieka i zwierząt oraz chorobami wirusowymi – grzybiczymi i bakteryjnymi roślin. Słuchacz tego kierunku posiądzie wiedzę z zakresu mikrobiologii ogólnej, wirusologii, mikologii oraz parazytologii oraz zostanie przygotowany do pracy z materiałem biologicznym i klinicznym.

Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych – kierunek studiów
|

Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych – kierunek studiów

Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych został przygotowany dla młodych ludzi, których interesują nowoczesne rozwiązania techniczne do zagospodarowania odpadów. Studenci tego kierunku przyswajają wiedzę dotyczącą zwiększania korzyści gospodarczych poprzez zmniejszanie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywację terenów zdegradowanych. Słuchacze posiądą zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego.

Ekologiczne źródła energii – kierunek studiów
||

Ekologiczne źródła energii – kierunek studiów

Celem studiów na kierunku ekologiczne źródła energii jest zapoznanie studentów z najnowszymi osiągnięciami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii, czyli ze stosowanymi rozwiązaniami energetycznymi w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, małej energetyki wodnej a także wykorzystania biomasy. Studenci poznają rolę odnawialnych źródeł energii w gospodarce światowej a następnie Polski, a także uwarunkowania prawne dotyczące wprowadzenia tych źródeł oraz skutki ekologiczne. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do dalszej lektury!

Fotonika – kierunek studiów
|

Fotonika – kierunek studiów

Fotonika to interdyscyplinarna dziedzina nauki, która łączy dokonania optyki, elektroniki i informatyki. Fotonika jest w pewnym aspekcie rozwinięciem elektroniki z zastosowaniem fotonów zamiast elektronów. Nauka ta zajmuje się wszystkim, co jest związane z fotonami i przetwarzaniem informacji. W obszarze fotoniki leży opracowywanie technik gromadzenia i przetwarzania obrazu, konstruowanie urządzeń pomiarowych wykorzystujących promieniowanie elektromagnetyczne czy opracowywanie technik gromadzenia informacji z użyciem promieniowania elektromagnetycznego.

Chemia kryminalistyczna
||

Chemia kryminalistyczna

Odciski palców, ślady zbrodni, wykrywanie materiałów wybuchowych ? takie zagadnienia będą codziennością studentów kierunku chemia kryminalistyczna. Jest to kierunek utworzony z myślą o pracy w służbie kryminalnej i na zlecenia sądów. Jednak jeśli wybierasz ten kierunek z powodu fascynacji filmami akcji i zagadkami kryminalnymi w stylu hollywoodzkim, zastanów się dwa razy. Chemia kryminalistyczna to przede wszystkim chemia i twarde prawa nauki. Jest to kierunek dla osób zainteresowanych chemią, fizyką i biologią, ale też takich, które nie będą miały problemu z przyswojeniem wiedzy prawniczej. Jeśli powyższy opis pasuje do Ciebie, czytaj dalej.

Geomonitoring – kierunek studiów
|

Geomonitoring – kierunek studiów

Państwa i społeczeństwa współczesnego świata staja obecnie przed wieloma problemami wynikającymi z coraz powszechniejszej antropopresji, degradacji i wyczerpywania się zasobów środowiska, a także jego zmian w skali lokalnej i globalnej. Geomonitoring jest kierunkiem skupiającym się na śledzeniu środowiska i badaniu jego zmian. Kierunek geomonitoring to wiedza przyrodnicza w praktyce. Studenci otrzumują wiedzę, którą bezproblemowo wykorzystają do przeprowadzania do testów sprawdzających poziom zanieczyszczenia: powietrza, wody czy gleby. Chcesz wiedzieć więcej?

Geoinformacja – kierunek studiów
|

Geoinformacja – kierunek studiów

Celem kształcenia studentów na kierunku geoinformacja jest wszechstronne rozwinięcie ich umiejętności w zakresie twórczego myślenia i działania oraz krytycznego oceniania problematyki dotyczącej funkcjonowania środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego w różnej skali przestrzennej i czasowej. Absolwent kierunku geoinformacja dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na wyjaśnianie w sposób kompleksowy procesów i zjawisk fizycznych i społecznych występujących w środowisku geograficznym, ich rozkładu przestrzennego i zmienności czasowej.

Medycyna roślin – kierunek studiów
|

Medycyna roślin – kierunek studiów

Kierunek medycyna roślin łączy w sobie teorię i praktykę w takich obszarach nauk przyrodniczych jak botanika i ekologia. Podczas studiowania tego kierunku studenci przyswajają wiedzę z zakresu biologii oraz ekologicznych aspektów występowania i rozwoju czynników chorobotwórczych roślin, a także zagrażających im szkodników i chwastów. Studenci poznają zagrożenia dla roślin oraz możliwości ich zwalczania oraz profilaktyki. Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu biologii oraz ekologicznych aspektów występowania i rozwoju czynników chorobotwórczych roślin.