Ekonomia – rynki zagraniczne – kierunek studiów
|

Ekonomia – rynki zagraniczne – kierunek studiów

Początki ekonomii sięgają starożytności. Wtedy też użyta została przez Ksenofonta nazwa oikonomikos, w znaczeniu zasad, sposobów zarządzania gospodarstwem (majątkiem), przyjęta powszechnie od XVI w. dla określenia nauki o gospodarce. Ekonomia jako nauka zajmuje się badaniem wykorzystania wszystkich zasobów, zarówno przez pojedynczą jednostkę, jak i przez całe społeczeństwo. Kierunek studiów ekonomia – rynki zagraniczne powstał w odpowiedzi na potrzebę globalnego podejścia do gospodarki i konieczności przygotowania specjalistów w tym zakresie.

Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia – kierunek studiów
|

Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia – kierunek studiów

Studia na kierunku finanse, rachunkowość i ubezpieczenia mają profil nauczania w zakresie finansów, rachunkowości i ubezpieczeń. Wiedza, jaką uzyskają studenci tego kierunku, ma mieć charakter ogólny, dobrze osadzony we współczesnych teoriach funkcjonowania rynku finansowego i rachunkowości. Kwalifikacje, jakie uzyskają słuchacze, stanowią podstawę do podjęcia udziału w praktyce gospodarczej. Wymaga to zrozumienia zasad przepływów finansowych i ich standaryzacji oraz sposobów zabezpieczających przed ewentualnymi zawirowaniami gospodarczymi.

Ekonometria – kierunek studiów
||

Ekonometria – kierunek studiów

Studia na kierunku ekonometria  są wyjątkowo ciekawe i jako jedne z niewielu otwierają szeroką gamę możliwości dalszej specjalizacji. Studia te są atrakcyjną propozycją dla osób pragnących zdobyć wiedzę z kilku pozornie odległych dziedzin, począwszy od ekonomii, zarządzania i finansów, poprzez informatykę, matematykę, a na ekonometrii i metodach ilościowych kończąc.

Europeistyka (profil ekonomiczny) – kierunek studiów
||

Europeistyka (profil ekonomiczny) – kierunek studiów

Studia na kierunku europeistyka adresowane są do osób, których zainteresowania lub wykonywane obowiązki skłaniają do poszerzania wiedzy z zakresu integracji europejskiej i które chcą odpowiedzieć na ogromne zapotrzebowanie społeczne na specjalistów z tej dziedziny. Idealny kandydat będzie umiał wykorzystać umiejętności analitycznego myślenia oraz wiedzę nabytą jeszcze w szkole średniej z zakresu: matematyki, WOSu czy geografii. Jeśli w najbliższej przyszłości chciałbyś rozpocząć studia na tym kierunku, koniecznie zapoznaj się dalszą częścią artykułu! 

Ekonomika obronności – kierunek studiów
||

Ekonomika obronności – kierunek studiów

Ekonomika obronności to kierunek dla wszystkich tych, którzy chcą zostać specjalistami w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi w gospodarce narodowej, a w szczególności w przemyśle zbrojeniowym i innych ogniwach systemu obronnego zarówno militarnych, jak i pozamilitarnych. Studia te wymagają nabycia specjalistycznej wiedzy, a także umiejętności, które pozwolą na zaplanowanie skutecznych działań dla państwa oraz organizacji rządowych. Zapraszamy do dalszej lektury artykułu!

Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne – kierunek studiów
||

Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne – kierunek studiów

Studia na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne przygotowują do samodzielnego modelowania i prognozowania zjawisk i procesów gospodarczych. Uczą prowadzić analizy statystyczne i rozwiązywać problemy optymalizacyjne z użyciem specjalistycznych pakietów komputerowych. Kto nadaje się na ten kierunek studiów? Z pewnością osoby, które z umiejętnością analitycznego myślenia oraz ze ścisłym umysłem. Nie należy zapominać, że na kierunkach informatycznych obowiązuje wysoki poziom matematyki. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do dalszej lektury! 

Rachunkowość i controlling – kierunek studiów
|

Rachunkowość i controlling – kierunek studiów

Nowy kierunek rachunkowość i controlling nakierowany jest na przygotowanie studentów w sposób wszechstronny i profesjonalny do zawodów związanych z rachunkowością oraz takich, które wykorzystują informację księgową dla potrzeb nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem w obszarze finansowym i operacyjnym. Na przestrzeni ostatnich lat rachunkowość dynamicznie się rozwija, jest to związane z aplikacją międzynarodowych standardów rachunkowości (MSSF), obsługą finansowo-księgową funduszy unijnych, nowymi formami finansowania gmin itp. Zapraszamy do lektury! 

Gospodarka i zarządzanie publiczne – kierunek studiów
|

Gospodarka i zarządzanie publiczne – kierunek studiów

Kierunek ten jest dedykowany tym osobom, które w przyszłości zamierzają swoją karierę zawodową rozwijać w organizacjach publicznych i społecznych. Praca w tych sektorach oznacza zdolność łączenia wiedzy ekonomiczno-zarządczej z aspektami socjologiczno-politologicznymi. Student nabywa wiedzę teoretyczną o charakterze interdyscyplinarnym, dającą podstawę do zrozumienia złożonych zjawisk społecznych i gospodarczych i ich wpływu na procesy rozwoju społeczeństwa i państwa. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego kierunku, czytaj dalej!

Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia – kierunek studiów
|||

Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia – kierunek studiów

Ochrona zdrowia to specyficzny sektor gospodarki. Perspektywy jego rozwoju i przewidywane przemiany stwarzają konieczność przygotowania wyspecjalizowanej kadry menedżerskiej, która będzie potrafiła sprostać wymogom tej niezwykle ważnej i jednocześnie wrażliwej branży. Studenci będą mieli okazję poznać zagadnienia z zakresu finansów i zarządzania dotyczące istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych z uwzględnieniem specyfiki sektora ochrony zdrowia, polityki społecznej oraz zdrowia publicznego. Zaintresowany?