Rachunkowość – kierunek studiów
||

Rachunkowość – kierunek studiów

Kierunek studiów rachunkowość ma na celu przygotowanie do wykonywania zawodu księgowego. Dzięki połączeniu wiedzy o rachunkowości z jej praktycznym wykorzystaniem kierunek studiów Rachunkowość zapewnia kształcenie i zdobycie wiedzy o zasadach i metodach rachunkowości. Studia na rachunkowości dają możliwość zdobycia certyfikatów zawodowych pracownika działu księgowości na dwóch poziomach certyfikacji zawodu księgowego zgodnie z programem certyfikacji zatwierdzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce: poziom I certyfikat asystenta ds. rachunkowości, poziom II certyfikat samodzielnego księgowego.

Finanse i inwestycje – kierunek studiów
||

Finanse i inwestycje – kierunek studiów

Dynamiczny rozwój gospodarczy sprawił, iż na rynku pracy brakuje specjalistów posiadających rozległą wiedzę z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw. Kierunek Finanse i inwestycje jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą rozwijać i poszerzać swoją wiedzę z zakresu efektywnego zarządzania finansami. Program studiów został opracowany na podstawie konsultacji z sektorem biznesowym i jest dostosowany do wymagań pracodawców.

Zarządzanie publiczne – kierunek studiów
|

Zarządzanie publiczne – kierunek studiów

Praca w sektorze publicznym w dobie kryzysu gospodarczego jawi się jako stabilna i rozwojowa. Kierunek zarządzanie publiczne pozwala na zdobycie przekrojowej i rozległej wiedzy z zakresu koncepcji i mechanizmów wykorzystywanych w procesie zarządzanie sektorem publicznym, społecznym i organizacjach typu non-profit. Jeśli swoją przyszłość zawodową łączycie z sektorem publicznym, to studia na tym kierunku studiów będą doskonałym wyborem. Kto najlepiej przekaże studentom praktyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania sektora publicznego? Czytaj dalej!

Analiza i zarządzanie w biznesie – kierunek studiów
||

Analiza i zarządzanie w biznesie – kierunek studiów

Kierunek adresowany jest do wszystkich osób, które chcą związać swoją, przyszłą karierę zawodową z praktyką biznesową, zarówno w formie pracy najemnej w przedsiębiorstwach, jak i prowadząc własną działalność gospodarczą. Studenci będą mogli zdobyć rozległą wiedzę z zakresu metodyki analizowania sytuacji rynkowej, konkurencyjnej i finansowej przedsiębiorstwa czy sposobów budowy modeli biznesowych. Jeśli chcecie zdobyć przekrojową wiedzę i umiejętności praktyczne z dziedziny współczesnego biznesu, to studia na tym kierunku są dla Was doskonałym rozwiązaniem.

Marketing – kierunek studiów
|

Marketing – kierunek studiów

Marketing jest interdyscyplinarnym obszarem wiedzy, który czerpie i wykorzystuje doświadczenia wielu innych nauk: psychologii, socjologii, ekonomii, statystyki, a nawet filozofii. Kierunek ten jest szczególnie dedykowany osobom, które są zainteresowane rozwijaniem swoich umiejętności analitycznych i zdolności kreatywnego myślenia. Jeśli chcesz decydować o rozwoju marki, kreować duże kampanie reklamowe i dbać i wizerunek przedsiębiorstw na współczesnym rynku, to studia na kierunku marketing są dla Ciebie doskonałym rozwiązaniem. Zapraszamy do dalszej lektury!

Prawo podatkowe i rachunkowość – kierunek studiów
||

Prawo podatkowe i rachunkowość – kierunek studiów

Prawo podatkowe i rachunkowość to innowacyjny kierunek kształcący specjalistów dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą. Kierunek studiów Prawo podatkowe i rachunkowość ma charakter interdyscyplinarny, studia obejmują zagadnienia związane z przepisami regulującymi zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych, a także ogółem uregulowań systemu ewidencji gospodarczej, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej. Prawo podatkowe i rachunkowość to kierunek studiów dla osób dokładnych, z analitycznym umysłem.

Komunikacja promocyjna i kryzysowa – kierunek studiów
|

Komunikacja promocyjna i kryzysowa – kierunek studiów

Komunikacja promocyjna i kryzysowa to kierunek studiów oferujący wiedzę z zakresu podstaw komunikowania społecznego i kształtujący praktyczne umiejętności w celu przygotowania kompetentnej kadry rzeczników, negocjatorów i specjalistów od promocji. Jeżeli jesteś odważny, kreatywny, świadomy wagi słowa, które w obecnym świecie może budować, ale może i zagrażać ładowi społecznemu, to studia komunikacja promocyjna i kryzysowa są przeznaczone dla Ciebie. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do dalszej lektury artykułu o komunikacji promocyjnej i kryzysowej!

Biznes i polityka Indii
||

Biznes i polityka Indii

Biznes i polityka Indii to nowoczesny kierunek studiów, który będzie doskonałym wyborem dla osób, które chcą zdobyć unikalne wykształcenie i umiejętności cenione na rynku pracy. Dynamiczny rozwój subkontynentu Indyjskiego sprawia, iż wiele firm poszukuje specjalistów, którzy doskonale orientują się w hinduskich realiach i warunkach biznesowych.

Zarządzanie informacją – kierunek studiów
|

Zarządzanie informacją – kierunek studiów

Studia na kierunku zarządzanie informacją dają słuchaczom niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie organizacji i zarządzania zasobami informacyjnymi oraz komercyjnego świadczenia usług informacyjnych dla różnych podmiotów. W programie studiów duży nacisk kładzie się na zapoznanie studentów z rolą informacji i sektora informacyjnego w społeczeństwie, z uwzględnieniem takich zagadnień, jak zastosowanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, projektowanie i zarządzanie systemami informatycznymi, narzędzia wyszukiwania.

Zarządzanie wiedzą i infobrokeringiem – kierunek studiów
|

Zarządzanie wiedzą i infobrokeringiem – kierunek studiów

W społeczeństwie wiedzy, w którym przyszło nam żyć, niezbędni są specjaliści rozumiejący czym tak naprawdę jest wiedza. Zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem to nowoczesny, interdyscyplinarny kierunek studiów, którego zadaniem jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, którzy będą potrafili skutecznie zarządzać wiedzą. Absolwenci tego unikalnego kierunku będą łączyć w sobie kompetencje humanistyczne, jak i techniczne. Studia na tym kierunku obejmują dyscypliny filozoficzne, wybrane elementy nauk o zarządzaniu oraz specjalistycznej dziedziny informatyki.