Kierunki hotelarstwo, turystyka i sport
||

Kierunki hotelarstwo, turystyka i sport

Łączą wiedzę z geografii ze sprawnością fizyczną, chęcią podróżowania i kontaktu z ludźmi.Studia dla osób aktywnych. Wiążą się z teoretycznym i praktycznym poznawaniem świata. Na studentów czekają wyjazdy, zajęcia fizyczne, ciekawe praktyki. Nie jest to jednak ciągłe podróżowanie, ale także zgłębianie wiedzy o miejscach, ich historii, geografii, kulturze, języku. Zobacz gdzie studiować hotelarstwo, turystykę i sport.

Gastronomia i hotelarstwo – kierunek studiów
|

Gastronomia i hotelarstwo – kierunek studiów

Jest taka wiecznie nienasycona branża, która im więcej wchłania, tym bardziej czuje pragnienie; to gastronomia i hotelarstwo. Studiując ten kierunek ma się szanse na dobrą pracę, dlatego co roku na uczelnie oferujące tego typu studia przybywa nowa fala studentów. Osobom chętnym do studiowania gastronomii i hotelarstwa oferuje się studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe. Program studiów jest bardzo podobny, dlatego nie ma trudności z przenoszeniem się z jednej uczelni na drugą. Rekrutacja wygląda natomiast różnie, w zależności od rodzaju uczelni. 

Hipologia i jeździectwo – kierunek studiów
||

Hipologia i jeździectwo – kierunek studiów

Studia z hipologii i jeździectwa będą obejmowały wiedzę o budowie koni, ich fizjologii, pochodzeniu, drogach rozwoju gatunku, rasach, metodach i zasadach chowu. Blok przedmiotów poświęcony będzie też prowadzeniu hodowli koni i ośrodków jeździeckich. Studenci poznają również podstawowe zasady hodowli innych zwierząt oraz prowadzenia gospodarstwa hodowlanego. Z pewnością nie jest to kierunek studiów dla każdego. Idealnym kandydatem będzie osoba, która posiada wiedzę z zakresu biologii i anatomii, a także jest wielkim miłośnikiem koni. Zapraszamy do lektury!  

Krajoznawstwo i turystyka historyczna – kierunek studiów
|

Krajoznawstwo i turystyka historyczna – kierunek studiów

Studia na kierunku krajoznawstwo i turystyka historyczna wychodzą na przeciw oczekiwaniom studentów, pragnących rozwijać się poprzez studia i chcących zdobyć w ciągu trzech lat atrakcyjny, konkretny zawód. Odpowiadają one na wzrastające wymagania klientów wobec organizatorów imprez turystycznych i krajoznawczych, zarówno co do jakości, jak i różnorodności oferty.

Turystyka zrównoważona
|

Turystyka zrównoważona

Turystyka zrównoważona to jeden z kierunków studiów związanych z sektorem turystycznym. Jest to dziedzina skupiająca się na opracowywaniu i monitorowaniu planów rozwoju turystyki zrównoważonej na poziomie lokalnym i regionalnym. Absolwenci tego kierunku zdobywają umiejętności zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, a także prowadzenia edukacji ekologicznej i prozdrowotnej skierowanej do turystów, społeczności lokalnej, jednostek samorządu terytorialnego oraz pracowników sektora usług turystycznych.

Gospodarka turystyczna – kierunek studiów
|

Gospodarka turystyczna – kierunek studiów

Gospodarka turystyczna to sfera obsługi ruchu turystycznego: działalność przedsiębiorstw turystycznych, usług transportowych, hotelowych, gastronomicznych i innych, czerpiących korzyści z turystyki. Jeśli w przyszłości chciałbyś zawodowo zająć organizowaniem wycieczek przy prowadzeniem biura turystycznego, być może są to studia dla Ciebie. Idealny kandydat oprócz zainteresowania ruchem turystycznym powinien również znać dobrze przynajmniej jeden język obcy, być osobą otwartą, a także komunikatywną. W tej branży to podstawa! Zapraszamy do lektury!

Turystyka historyczna i archeologiczna
||

Turystyka historyczna i archeologiczna

Turystyka historyczna i archeologiczna to kierunek studiów, który skupia się na poznawaniu i promowaniu dziedzictwa kulturowego oraz zabytków historycznych i archeologicznych. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw działalności gospodarczej, zarządzania turystyką, ekonomiki turystyki i rekreacji, a także geografii turystycznej, socjologii czasu wolnego i zagospodarowania turystycznego.

Przewodnictwo i pilotaż
|

Przewodnictwo i pilotaż

Przewodnictwo i pilotaż to kierunek studiów, który przygotowuje absolwentów do pracy jako przewodnicy turystyczni i piloci grup wycieczkowych. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu filozofii, etyki, socjologii, ochrony własności intelektualnej, historii architektury i sztuki, a także fizjologii człowieka, psychologii i ekologii.

Administrowanie turystyką w UE
||

Administrowanie turystyką w UE

Administrowanie turystyką w UE to kierunek studiów, który przygotowuje studentów do zarządzania i organizowania różnych dziedzin związanych z turystyką w kontekście Unii Europejskiej. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw turystyki, hotelarstwa, marketingu usług turystycznych oraz prawa i etyki w turystyce. Ponadto, uczą się komunikacji interpersonalnej, finansowania działalności turystycznej, korzystania z funduszy Unii Europejskiej, a także zagadnień związanych z agroturystyką, organizacją turystyki w Polsce i UE, zarządzaniem personelem i psychologią.