Turystyka kulturowa
||

Turystyka kulturowa

Turystyka kulturowa to jeden z kierunków humanistyczno-społecznych. Obejmuje szeroki zakres tematyczny, który uwzględnia historię sztuki, antropologię kultury, historię podróżowania i turystyki, europejskie dziedzictwo kulturowe, historię architektury, muzea europejskie, geografię turystyczną, pilotaż i przewodnictwo, projektowanie szlaków kulturowych, teorię i krytykę turystyki, geografię historyczno-artystyczną Polski, miasto jako obiekt turystyczny, muzeum jako obiekt turystyczny, przewodniki turystyczne, geografię i kartografię historyczną, podróże w literaturze, sztukę i turystykę jako formę edukacji, marketing w turystyce, muzea Europy, podróże dzieł sztuki, organizację i funkcjonowanie rynku turystycznego, podstawy prawa turystycznego i ubezpieczenia, obsługę ruchu turystycznego oraz sztukę i turystykę regionu.

Agroturystyka
||

Agroturystyka

Agroturystyka to jeden z kierunków, który łączy w sobie elementy rolnictwa i turystyki. Studenci agroturystyki zdobywają wiedzę z zakresu ekologii, ekonomii, statystyki matematycznej, zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego wsi, organizacji i zarządzania w agroturystyce, marketingu i promocji w agroturystyce, oraz wielu innych przedmiotów związanych zarówno z rolnictwem, jak i turystyką.

Turystyka uzdrowiskowa i SPA
||

Turystyka uzdrowiskowa i SPA

Turystyka uzdrowiskowa i SPA to jeden z kierunków naukowych, skupiający się na analizie i zarządzaniu działaniami w obszarze turystyki zdrowotnej, rekreacyjnej i odnowy biologicznej. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę z zakresu regionów turystycznych świata, historii kultury, socjologii czasu wolnego, badania rynku turystycznego, zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, polityki turystycznej i zdrowotnej, marketingu turystyki zdrowotnej i rekreacji, oraz przyrodniczych uwarunkowań turystyki uzdrowiskowej i SPA.

Turystyka międzynarodowa
|

Turystyka międzynarodowa

Turystyka międzynarodowa to jeden z kierunków naukowych, skupiający się na analizie i zarządzaniu działaniami w branży turystycznej na skalę międzynarodową. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę z zakresu regionów turystycznych świata, polityki turystycznej, rynków turystycznych, historii kultury, socjologii czasu wolnego, marketingu usług turystycznych i rekreacyjnych, a także planowania, zarządzania i innowacji w turystyce.

Turystyka krajów biblijnych
||

Turystyka krajów biblijnych

Turystyka krajów biblijnych to kierunek studiów, który skupia się na retoryce, geografii, topografii i historii tych fascynujących regionów. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu psychologii stosowanej, religioznawstwa, archeologii krajów biblijnych, instytucji biblijnych, starożytności chrześcijańskich, miejsc świętych opisanych w Biblii, organizacji i funkcjonowania jednostek ruchu turystycznego, historii wypraw krzyżowych, współczesnej sytuacji geopolitycznej i historii nowożytnej tych terenów. Dodatkowo, studenci mają możliwość zgłębienia wiedzy na temat pielgrzymek przez wieki, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, emitowania głosu oraz praktyki w jednostkach ruchu turystycznego. Program nauczania obejmuje także naukę łaciny, greki, języka hebrajskiego, włoskiego i angielskiego.

Zarządzanie turystyką i hotelarstwem
|

Zarządzanie turystyką i hotelarstwem

Zarządzanie turystyką i hotelarstwem to dynamicznie rozwijający się kierunek, który przygotowuje studentów do pracy w różnych sektorach związanych z turystyką i obszarem hotelarskim. Studenci zdobywają wszechstronną wiedzę z zakresu gospodarki turystycznej, ekonomii, hotelarstwa, finansów, demografii, statystyki, badań rynkowych, geografii turystycznej, ekologii, fizjologii, dziedzictwa kulturowego oraz zarządzania nowoczesnymi usługami turystycznymi i analiz rynku turystycznego.

Psychologia sportu
||

Psychologia sportu

Psychologia sportu to fascynujący kierunek, który łączy naukę o umyśle i zachowaniu człowieka z obszarem sportu. W trakcie studiów poznasz różnorodne zagadnienia, takie jak budowanie zespołu, komunikacja interpersonalna, fizjoterapia i odnowa biologiczna, rehabilitacja, sztuka treningu sportowego, trening interpersonalny, trening mentalny, trening antystresowy, psychologia sportu pozytywnego oraz psychologia społeczna w sporcie.

Sport – kierunek studiów
|

Sport – kierunek studiów

Sport to wielorakie formy aktywności fizycznej i umysłowej, które wykonujemy dla przyjemności lub współzawodnictwa, stosując do tego reguły danej dyscypliny. Jest to kierunek dla pasjonatów kultury fizycznej, zainteresowanych organizacją imprez sportowych i kulturalnych. Absolwent tego kierunku powinien posiadać wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych. Studia sportowe to doskonałe miejsce dla osób, które myślą o rozpoczęciu kariery jako trenerzy personalni lub zawodowo chciałyby zająć się sportem.

Wychowanie fizyczne – kierunek studiów
|

Wychowanie fizyczne – kierunek studiów

Bardzo wiele zawodów, które można określić jako „szkolne” przechodzi dzisiaj kryzys związany z likwidacją edukacyjnych etatów. Absolwent Wychowania fizycznego jest jednak w całkiem niezłej pozycji. Ma bardzo szerokie możliwości znalezienia pracy w klubach sportowych, na siłowniach, jako trener osobisty, trener drużyn sportowych, czy instruktor zajęć. Człowiek, który ukończył Wychowanie fizyczne, postrzegany jest jako pewny siebie, ambitny i pełen energii pracownik, dlatego te studia w świetny sposób kształtują umiejętności międzyludzkie. Zapraszamy do lektury!

Turystyka i rekreacja – kierunek studiów
|

Turystyka i rekreacja – kierunek studiów

Turystyka i rekreacja to studia umożliwiające zdobycie świetnej pracy. Jeżeli absolwent tego kierunku zna języki, może z powodzeniem aplikować o pracę w instytucjach turystycznych na całym świecie. Ludzie, którzy ukończyli TiR są prawdziwymi światowcami, znają zwyczaje i tradycje panujące na różnych kontynentach. Potrafią komunikować się z ludźmi różnych kultur. Nierzadko zarządzają ruchem turystycznym w ramach kierowania biurami wycieczkowymi. Pracują w hotelach organizując czas wolny gości oraz biorą udział w tworzeniu marketingu usług turystycznych, w kraju i zagranicą.